Δήμος αν. Σάμου: North Evia-Samos Pass

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2022-06/NISSOS-MYKONOS.jpg

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3347/ Β ́/ 28.06.2022 η αριθ.
3603/2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων–Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Τουρισμού- Επικρατείας σχετικά με την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας για τη στήριξη του Τουρισμού-North Evia-Samos Pass για το έτος 2022.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω  ΚΥΑ η διαδικασία έκδοσης της άυλης
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας γίνεται και από τα ΚΕΠ.

http://radiosamos.gr/sites/default/files/inline-images/unnamed.jpg


Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα στον τόπο της κατοικίας τους. Έτσι, οι μόνιμοι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το North Evia – Samos Pass δηλώνοντας ως προορισμό μόνο τη Σάμο και το αντίστροφο. Επιπλέον, για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών. Και τέλος, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης::

ΑΦΜ-ΔΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-ΑΡ.ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NFC(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΚΑΡΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΣ η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Αποκλείονται οι δικαιούχοι που έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του ΟΑΕΔ, του προγράμματος για τον Κοινωνικό Τουρισμό της
Δ.Υ.Π.Α. 2022, της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99) ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι
δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.
 

Στην περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης, δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η
υποβολή δεύτερης αίτησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της εν λόγω ΚΥΑ «Φάσεις, κατανομή και συνολική
διάρκεια της δράσης», η δράση ολοκληρώνεται στις 31 -12-2022. Οι
ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων κάθε φάσης ισχύουν εφόσον δεν
έχει εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός κάθε φάσης.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την παρούσα φάση: Με τη
δημοσίευση του ΦΕΚ έως και Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

 

Τα φυσικά πρόσωπα - δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν και μόνοι τους,την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Evia Samos Pass απ’ ευθείας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - https://vouchers.gov.gr) με τη χρήση των κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
 

 

Από την Δνση ΚΕΠ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Δημοσίευση
Πέμ, 30/06/2022