&( ΑΔΤΕ: Καταστροφή πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής ΣΤΕΦΑΝΑΣ

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2022-03/79%CE%91%CE%94%CE%A4%CE%95.png

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 3 έως 4 Μαρτίου, από 8 έως 11 Μαρτίου και από 14 έως 18 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθούν από 08:00 πμ έως και  14:00 μμ εργασίες καταστροφής πυρομαχικών, στο Πεδίο Βολής ΣΤΕΦΑΝΑΣ,  Βορειοανατολικά του χ. Μυτιληνιοί. 

2. Στην παραπάνω περιοχή, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες  και ώρες είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και  οχημάτων κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, για αποφυγή ατυχημάτων λόγω  των εκρήξεων. 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Δημοσίευση
Πέμ, 03/03/2022