Εκλογές στον Σύλλογο Πολυτέκνων Σάμου – Ικαρίας & Φούρνων

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2022-01/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CE%B9.jpg

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας λόγω των οδηγιών για Προστασία από την Πανδημία λόγω του SARS CoV 2 (COVID 19)  και σύμφωνα με το καταστα-τικό του προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στις Εκλογές οι οποίες θα πραγμα-τοποιηθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή από 09:00 πρωί  έως 15:00 μεσημέρι όπως παρακάτω:

Βαθύ Σάμου: Στα Γραφεία του Συλλόγου στον Κόμβο Μαλαγαρίου.

Καρλόβασι: Στο Παράρτημα του Συλλόγου στο πάρκινγκ του Κέντρου Υγείας.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν όλοι οι Πολύτεκνοι γονείς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι συμπληρώνοντας την αίτηση υποψηφίου την οποία μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως στα Γραφεία του Συλλόγου (Βαθύ) Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή (9 με 1) ή στο Παράρτημα του Συλλόγου στο (Καρλόβασι) Τρίτη και Πέμπτη (9 με 1) ή να κατεβάσετε από το  F/B του συλλόγου.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες πολύτεκνους και ιδιαίτερα στους νέους  να πλαισιώσουν το Δ.Σ. όχι μόνο με τη συμμετοχή στις δραστηριότητές μας αλλά και με την υποβολή υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες.

      Για την άριστη διαδικασία  παρακαλούμε να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid – 19.

                                                    Με σεβασμό

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                   Η                                                              Η

          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

        Δήμητρα Λάμπρου                                       Φλώρα Τζεβρένη

Δημοσίευση
Παρ, 14/01/2022