ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ: Διαχείριση ατόμων με αναπηρίες και γενικού πληθυσμού σε καταστάσεις κρίσεων

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2023-01/%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%A0.jpg

Tην Παρασκευή 20/1/2023 τo Κέντρο Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Γενικού Νοσοκομείου Σάμου πραγματοποίησε ημερίδα σε στελέχη του  Λιμενικού  σώματος με θέμα: «Διαχείριση ατόμων με αναπηρίες και γενικού πληθυσμού σε καταστάσεις κρίσεων»

Βασικοί πυλώνες του προγράμματος ήταν τα εξής θέματα :

  • Διαχείριση θυμού και επιθετικότητας σε άτομα με αναπηρίες
  • Συναισθηματικές κρίσεις.
  • Διαχείριση συναισθηματικών κρίσεων
  • Διαχείριση θυμού και επιθετικότητας γενικού πληθυσμού.

Ευχαριστούμε θερμά την ηγεσία της Λιμενικής Αρχής Σάμου για την αποδοχή της πρότασης καθώς και  τη συνεργασία για την  πραγματοποίηση της ημερίδας. Ευχαριστούμε πολύ και τα στελέχη για τη συμμετοχή τους.

Δημοσίευση
Δευ, 23/01/2023