Συγκρότηση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής στο Κ.Υ Καρλοβάσου

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2020-04/KY_Karlovasou.png

Ανακοινώθηκε τελικά ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα η απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ  για την συγκρότηση της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου.

Η Ανακοίνωση της 2ης ΔΥΠΕ έχει ως εξής:

«Την συγκρότηση της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) 2 ου Σάμου ως ακολούθως:

  1. Σταμούλη Ανεζίνα, Πολιτισμολόγο MSc, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Τσιώλη Απόστολο, Συνταξιούχο Στρατιωτικό.

2. Δήμου Ευτυχία, Υπεύθυνη για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Καρλοβασίου με αναπληρώτρια την Κυριακού Ανθούλα.

Γεννιά Πολυκράτη, Δημοτικό Σύμβουλο εκπρόσωπο του Δήμου Δυτικής Σάμου με αναπληρωτή τον Κάρλα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Η θητεία της ανωτέρω Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται τριετής.

 

Δημοσίευση
Πέμ, 30/04/2020