Περιφέρεια

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ιπποειδών (ίπποι, ημίονοι, όνοι) ότι από 21/10/2022 έχει αρχίσει
η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση όλων των ιπποειδών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό

Με αφορμή τη συμπλήρωση του Α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε ότι, κατά το χρονικό αυτό διάστημα (01/01 – 30/06/2023) ήλθαν σε επικοινωνία με τον Συμπαραστάτη 223 πολίτ