Δήμος Δυτ. Σάμου: Προμήθεια Εξοπλισμού στον Τομέα Πολιτικής Προστασίας

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2023-10/%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%206.jpg

Η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Σάμου, ολοκλήρωσε την υλοποίηση του αντικειμένου της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού ενίσχυσης Τομέα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Σάμου» συνολικού προϋπολογισμού 188.478,70 € που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, με την παραλαβή δύο καινούργιων φορτηγών οχημάτων 4x4 με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα το κάθε ένα. 

Το σύνολο της Πράξης περιλάμβανε:  

  1. Προμήθεια δύο αυτόνομων πυροσβεστικών οχημάτων
  2.  Προμήθεια κρουνών και υλικών πυρόσβεσης
  3. Προμήθεια πομποδεκτών για την διευκόλυνση του έργου των Ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Στόχος της πράξης είναι η προστασία του φυσικού πλούτου του Δήμου μας και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες παράκτιες και αλιευτικές περιοχές καθώς και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Τα Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου προέβη σε κατανομή των ειδών στις εθελοντικές ομάδες του Δήμου. 


Εκ της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Σάμου


 

Δημοσίευση
Πέμ, 26/10/2023