Ε.Κ.Σ: Προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα

https://radiosamos.gr/sites/default/files/2024-06/%CE%95%CE%9A%CE%A3.jpg

Το Εργατικό Κέντρο Σάμου διεκδικεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον καύσωνα που κορυφώνεται αυτές τις μέρες. Καλούμε τα σωματεία να πάρουν πρωτοβουλίες, να μην αφήσουν ανεξέλεγκτη την εργοδοσία!! Οι εργαζόμενοι να απευθυνθούν στο Εργατικό Κέντρο
(2273027561) και στα σωματεία τους!

Ιδιαίτερα για συναδέλφους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους όπως οικοδόμοι, διανομείς, καθαριστές, καμαριέρες, σερβιτόροι κλπ πρέπει να διασφαλιστούν απέναντι στις απαιτήσεις των εργοδοτών που πολλές φορές ζητάνε να δουλεύουμε μέχρι τελικής πτώσης με τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος ή και δυστυχήματος.

Να δυναμώσει επίσης ο έλεγχος σε όλους τους χώρους δουλειάς από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στους εργοδότες για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Ζητάμε:
 Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38οC ή και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάλογα με τη σχετική υγρασία και το είδος της εργασίας. Αντίστοιχα, άμεση διακοπή εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (οικοδομές, υπαίθριες εργασίες, θερμοκήπια, ξενοδοχεία, beach bar κτλ). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου χωρίς καμία περικοπή.

 Πλήρης αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες κ.λπ.). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου.

 Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της έντασης εργασίας και της χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας – ΜΑΠ, για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

 Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.

 Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στη θέση εργασίας τους.

 Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.

Δημοσίευση
Τετ, 12/06/2024