Δημοτικά

Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης (ΨΚΣΨ46ΜΔΨΟ-2Η1) του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου εντάχθηκε το προτεινόμενο έργο από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τίτλο «ΑΝΤ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στα πλαίσια της ευθύνης του απέναντι στους δημότες του αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, προς το συμφέρον ολόκληρου του νησιού συγκάλεσε δη

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, διοργανώνει Πανελλήνιο διαγωνισμό με τίτλο <<Τοπολατρεία. Μια ιστορία αγάπης για τον τόπο μου>>  Video: https://www.youtube.com/watch?v=soYbb3GJILk