Τοπικά Νέα

Σας καλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την καταβολή των δεδουλευμένων σε όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου σε ότι αφορά την νυχτερινή εργασία, τις αργίες και τις υπερωρίες τα οποία αφορούν το