Δήμος Αν. Σάμου: Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

http://radiosamos.gr/sites/default/files/2023-01/%CE%A3%CE%91%CE%A0.jpg

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προσδοκώντας ένα περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους και ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου το οποίο αποτελεί τον φορέα χρηματοδότησης, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών του ορίων, σε

συγκεκριμένες επιλεγόμενες περιοχές παρέμβασης.

Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς

βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία και των υπόλοιπων κινητικά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο Δήμο Ανατολικής Σάμου γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές (Βαθύ, Πυθαγόρειο, Ηραίο, Κοκκάρι).

Κρίνεται σημαντική η συμμετοχή σας στη Διαβούλευση που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  https://www.islandofsamos.gr/enhmerwsh/deltia-typou/item/2166-sxedio-satikis-prosvasimotitas  με σκοπό την κατάθεση των απόψεων επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων, που

περιγράφονται στον Χάρτη που ακολουθεί, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες - κοινωφελείς χρήσεις των περιοχών παρέμβασης.

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως 01/02/2023.

 

Πληροφορίες:

Για τον Ανάδοχο: Κονταξή Χρύσα,

Τηλ: 2310502220

Email: kontaxi@comncom.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

1. Συνδεθείτε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο για να εισέλθετε στον ηλεκτρονικό χάρτη: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Og6W6u6gQw_ncktUX99DdjB3XgInXZo&ll=37.74600984554 0954%2C26.975349050598165&z=15 

2. Το περιβάλλον που έχετε εισέλθει είναι παρεμφερές με το περιβάλλον του Google Maps. Οπότε, αν θέλετε να  μετακινηθείτε σε ένα άλλο σημείο του χάρτη εφαρμόζετε παρόμοια διαδικασία. Ενώ ισχύει και η δυνατότητα της  εστίασης (zoom in) και της σμίκρυνσης (zoom out). 

3. Ο συγκεκριμένος χάρτης είναι διαδραστικός και επιτρέπει στους χρήστες του να αντλήσουν διάφορες  πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές και τις παρεμβάσεις επί αυτών. Συγκεκριμένα, στο αριστερό τμήμα της  οθόνης εμφανίζεται το υπόμνημα που περιλαμβάνει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις: 1) Γραμμικές Διαδρομές, 2)  Διατομές, 3) Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, 4) Ράμπες και 5) Διαβάσεις. Καθώς  εισέρχεστε στο συγκεκριμένο περιβάλλον είναι προεπιλεγμένα ήδη τα πρώτα δύο επίπεδα πληροφοριών (βλ.  εικόνα 1). Μπορείτε να κρύψετε αυτές τις πληροφορίες επιλέγοντας τις κατηγορίες αυτές του υπομνήματος με  το ποντίκι (βλ. εικόνα 2). Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε να παρουσιάζονται στον χάρτη και τα πέντε  επίπεδα πληροφοριών. 

Εικόνα 1.  

http://radiosamos.gr/sites/default/files/inline-images/1_0.png

Εικόνα 2. 

http://radiosamos.gr/sites/default/files/inline-images/2_0.png

4. Κάθε χρώμα προσδιορίζει και διαφορετική γραμμική διαδρομή, η οποία φέρει το δικό της όνομα. Παραδείγματος  χάρη, με πορτοκαλί χρώμα παρουσιάζεται η «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΟΦΟΥΛΗ» (που διατρέχει την οδό Σοφούλη). Ενώ  με ροζ χρώμα, παρουσιάζεται η «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΝΑΡΗ» (όπου ένα μεγάλο τμήμα της ροζ διαδρομής διατρέχει  και την οδό Κανάρη). 

5. Έστω ότι επιθυμείτε να δείτε ένα επίπεδο πληροφοριών (π.χ. «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ») και συγκεκριμένα ενδιαφέρεστε να δείτε τις παρεμβάσεις που προτείνονται στην «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΟΦΟΥΛΗ» (επί  της οδού Σοφούλη) σε μια συγκεκριμένη πλευρά της οδού. Επιλέγεται με το ποντίκι την συγκεκριμένη πλευρά  του Ο.Τ. και στο πλαίσιο του υπομνήματος (αριστερά της οθόνης) εμφανίζονται οι Εξής πληροφορίες: 1) το  όνομα της διαδρομής, 2) το id (μοναδικός αριθμός) και 3) οι παρεμβάσεις επί του συγκεκριμένου τμήματος (βλ.  εικόνα 3). Ομοίως με τα παραπάνω, επιλέγοντας οποιοδήποτε στοιχείο του χάρτη εμφανίζονται οι αντίστοιχες  πληροφορίες.  

Εικόνα 3. 

http://radiosamos.gr/sites/default/files/inline-images/3_0.png

 

6. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε τις διατομές που έχουν σχεδιαστεί επιλέγετε το επίπεδο πληροφοριών  «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ» στο Υπόμνημα. Έπειτα, επιλέγετε ποια διατομή επιθυμείτε να δείτε και με το  ποντίκι πατάτε κλικ πάνω στο σημείο του χάρτη που εμφανίζεται το εικονίδιο (βλ. εικόνα 4). Κάνετε κλικ πάνω  στην εικόνα που εμφανίζει το Υπόμνημα και η διατομή παρουσιάζεται σε πλήρη οθόνη.  

Εικόνα 4

http://radiosamos.gr/sites/default/files/inline-images/4_0.png.

Στοιχεία σύμβουλου υποστήριξης δήμου 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 

GANAS&GANAS Kτήριο –ΑΓΡΟΤ 51 Θέρμη, Γραφείο Α12  Image removed.

T.K.:57001 Θέρμη, Τ.Θ 60064, Θεσσαλονίκη  

Τηλ. 231.182.3700 & 231.050.2220 | FAX 231.050.2222  

email: info@comncom.gr | website: www.comncom.gr  

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  

Χρύσα Κονταξή 

Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Συγκοινωνιακά και Γεωπληροφοριακά Συστήματα, MSc. 

Στέλεχος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού - Βιώσιμης Ανάπτυξης 

kontaxi@comncom.gr

 

 

Δημοσίευση
Πέμ, 19/01/2023