Κοινωνία

         Κατόπιν συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου την 15-09-2022 με θέμα  «Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα του συστήματος υγ

«Μυτιλήνη, τῇ 26 Σεπτεμβρίου 1922. Έκθεση με αφορμή ένα ημερολόγιο» Έκθεση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας