Κοινωνία Τοπικά Νέα

Σε μια περίοδο όπου ο ένας αντιδραστικός νόμος διαδέχεται τον άλλο. Όπου η

Ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απευθυνόμαστε στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Είναι λίαν επιεικώς λυπηρό και απαράδεκτο να ακούς το Βουλευτή του νησιού και συνάμα Ιατρό να μιλάει για μη ευνοϊκούς δείκτες προκειμένου να δικαιο

Δημοτικά

Περιφέρεια

Πολιτική Τοπικά Νέα

Στη συνάντηση της δημοτικής μας κίνησης θέσαμε τις βάσεις  πάνω στις οποίες θα στηριχθεί το έργο και οι δράσεις

Τα αλλεπάλληλα περιστατικά αυταρχισμού και έλλειψης σεβασμού του Συντάγματος και των νόμων από την Κυβέρνηση τη